SUKCESJA MAJĄTKOWA

Sukcesja majątkowa to proces przekazywania majątku pomiędzy pokoleniami. Obejmuje szeroko wszystkie sytuacje przekazywania majątku, które mają miejsce w sposób naturalny w każdym rozwiniętym społeczeństwie. Dotyczy w zasadzie wszystkich konfiguracji rodzinnych oraz sytuacji, gdzie majątek zmienia właściciela w procesie przekazywania go w ramach rodziny (nie zawsze z pokolenia na pokolenia - zdarza się przecież, że po dzieciach dziedziczą rodzice czy nawet dziadkowie). Dotyczy każdego rodzaju majątku, czy to prywatnego, czy też działającego biznesu w dowolnej formie prawnej.

 

Sukcesja majątkowa może odbywać się "za życia" poprzez darowizny, rzadziej sprzedaż czy na podstawie innych umów cywilnoprawnych; albo "na wypadek śmierci". Wówczas może być dokonywana w sposób przemyślany i uporządkowany, przy pomocy testamentów oraz właściwie dobranych produktów finansowych, albo też w sposób mniej dostosowany do warunków panujących w danej rodzinie oraz cech przekazywanego majątku: poprzez dziedziczenie ustawowe.

 

Sukcesja w swojej naturze jest PROCESEM, który trwa często wiele lat. Majątek budowany przez daną osobę lub rodzinę w długim okresie czasu przekazywany jest często płynnie - na podstawie darowizn obejmujących poszczególne składniki majątku prywatnego albo udziały w firmie. Może to być darowizna mieszkania dla dziecka lub przekazanie działającego biznesu juniorowi w firmie rodzinnej. Bywa przecież, że za życia przekazany zostaje cały majątek, a Seniorom pozostaje jedynie prawo dożywotniego zamieszkiwania wraz z prawem opieki i renty - proces sukcesji ulega wówczas zakończeniu.

 

Na potrzeby tego portalu traktujemy jako sukcesję także sytuację, kiedy majątek (prywatny-niebiznesowy lub biznes) umieszczony jest w fundacji rodzinnej lub innym podobnym wehikule, która przy okazji zmiany pokoleniowej nie zmienia właściciela. Zmieniają się natomiast osoby uprawnione do zarządzania i nadzoru oraz beneficjenci fundacji (zazwyczaj członkowie rodziny) - z punktu widzenia prawa spadkowe nie dzieje się jednak nic.


Z drugiej strony może zdarzyć się, że proces ten zostanie na którymś z etapów przerwany - śmierć każdego z nas powoduje, że majątek do nas należący (ściślej: zespół praw i obowiązków o charakterze majątkowym) przechodzi na spadkobierców ustawowych lub testamentowych. Elementem sukcesji jest planowanie spadkowe, które dotyczy właśnie sytuacji zajścia zdarzenia nagłego i pozwala uregulować rzeczywistość na taką okoliczność.

 

Rozróżniamy sukcesję w rodzinie oraz sukcesję w biznesie.

CYTAT:

Mama zawsze mówiła, że umieranie jest częścią życia.

 

Forrest Gump

Właścicielem

portalu jest:

Jesteś...

Gościem na              

naszym portalu!

Zapraszamy na nasz fanpage na facebooku.

 

Kliknij:

Znajdziesz tam jeszcze więcej materiałów i bieżących informacji. 

Uwaga! Nasz portal korzysta z COOKIES! Jeśli wyrażasz zgodę na automatyczne działanie plików Cookies, będą one zapisywane w pamięci Twojej przeglądarki. Opis polityki korzystania z nich oraz sposoby ich dezaktywowania, jeśli nie wyrażasz zgody na ich wykorzystywanie, znajdziesz tutaj.